Press Me

Certifierad

KLÄDER MED HÅLLNINGProduktion av kläder involverar många människor i många länder. Det kan även involvera processer som innebär en belastning för människor och miljö. ID® tar sitt ansvar som klädproducent på allvar. Därför har vi tagit fram en ”Code of Conduct” som ställer tydliga krav på våra samarbetspartners. Lokala lagar ska följas och det ska ställas minimikrav på arbetstider, löner, säkerhet och miljö. När du handlar hos oss handlar du med gott samvete – och när dina kunder handlar hos dig, kan du lugnt rekommendera våra produkter som etiskt försvarbara.

OEKO-TEX®
OEKO-TEX® är din garanti för att kläderna inte innehåller hälsofarliga ämnen. Kläder som är märkta med OEKO-TEX® märket uppfyller kraven för pH-värde och innehåll av bland annat bekämpningsmedel och tungmetaller. ID® erbjuder ett stort urval av produkter som är OEKO-TEX® märkta. Du kan läsa mer på www.oeko-tex.com


Vidhängande fil File iconOEKO-TEX® (386 kB)


BSCI
ID® blev nyligen medlem i BSCI (Business Social Compliance Initiative), en grupp bestående av 750 europeiska företag som har formulerat en uppsättning av gemensamma etiska spelregler för inköp och produktion i länder utanför EU. Det innebär att vi enbart använder produktion där inget barnarbete, tvångsarbete eller någon form av diskriminering förekommer. Medlemskapet garanterar även att de anställda har en säker arbetsmiljö och rimliga villkor i fråga om lön och arbetstider. Reglerna tar dessutom stor hänsyn till miljön. En kår av oberoende revisorer garanterar att BSCI:s riktlinjer efterlevs hos medlemmarnas leverantörer. Du kan läsa mer på www.bsci-intl.org

BUREAU VERITAS
Bureau Veritas koncernen är i dag en af dom största företag i världen inom inspektion, klassifiering, rådgivning och certifiering. De levererar tjänster av hög kvalitet för att hjälpa kunder uppfylla dom jämnt ökade utmaninger inom kvalitet, säkerhet, miljöskydd och socialt ansvar.

ID® är en av Europas ledande tillverkare av Corporate Wear. Varje dag klär vi Europas företag och evenemang och framhäver våra kunders gemensamma företagsidentitet. Vare sig vi levererar kvalitetslösningar till ett tvätteri eller ett leasingföretag, eller om vi agerar bollplank angående produktutveckling, design och rådgivning, så gör vi det med passion och glädje. Det är en del av vår identitet och historia under mer än tre decennier. Våra rötter finns i Danmark men perspektivet är internationellt. Vi vill leverera Corporate Wear där kvalitet, funktionalitet, design och ansvar kan betraktas som branschens bästa.

Kontakt

ID®
Lægårdvej 138
DK-7500 Holstebro
Tlf. +45 9749 2144
Fax +45 9749 1561
order@id.dk

CVR/VAT No. DK 1627 8874

Executive Management

Vägvisar

ID®   |   Lægårdvej 138   |   DK-7500 Holstebro   |   +45 9749 2144    |   salg@id.dk