Press Me

Code of Conduct

ID® TIO PRINCIPERPå ID® tar vi vårt ansvar som klädproducent på stort allvar. Därför har vi utarbetat en Code of Conduct som tydligt anger kraven på våra leverantörer och samarbetspartner. När du handlar hos oss kan du handla med gott samvete – och när dina kunder handlar hos dig kan du lugnt rekommendera våra produkter som etiskt försvarbara. Våra tio principer bygger på FN:s Global Compact.


Barnarbete
ID® ska stödja avskaffande av alla former av barnarbete.
Arbetstid och vila
ID® ska följa gällande nationella lagar och branschstandarder när det gäller arbetstid, övertid, ledighet och helgdagar.
Lön och anställningsvillkor
ID® ska avskaffa diskriminering när det gäller arbets- och anställningsvillkor.
Juridik och lagstiftning
ID® ska stödja och respektera skydd för internationellt erkända mänskliga rättigheter.

Diskriminering
ID® ska säkerställa att företaget inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter.
Tvångsarbete
ID® ska stödja avskaffande av alla former av tvångsarbete.

Korruptionsbekämpning
ID® ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.
Arbetsmiljö
ID® ska upprätthålla en säker och sund arbetsmiljö och förhindra potentiella olyckor och skador.
Miljöpåverkan
ID® ska tillämpa försiktighetsprincipen när det gäller miljömässiga utmaningar och ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.
Föreningsfrihet
ID® ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
i praktiken.

Partnere i BangladeshAnsvarsfull textilproduktion handlar inte om geografi. Vi startade produktionen i bl.a. Bangladesh redan på 80-talet och har fortsatt att utveckla samarbetet med våra partner där. En nära dialog och en ömsesidig lojalitet har gjort det möjligt att genomföra även mycket höga krav på kvalitet, miljö och arbetsförhållanden.

ID® har från början bara tillverkat på fabriker som vi själva har besökt. Under 2006 gick vi ett steg längre och etablerade ett eget kontor i Dhaka, Bangladesh, så att vi kan besöka våra tillverkare varje vecka. Det ger oss ingående kunskap om fabrikernas arbetsförhållanden och kvalitetsnivå och stärker relationerna till våra partner.

Våra övriga leverantörer arbetar enligt samma instruktioner som våra partner i Bangladesh. De har också fått kvalitetsmanualen och skrivit under kraven i de sju avsnitten. Det betyder bl.a. att de skickar oss inspektionsrapporter, får BSCI-revisioner utförda och får besök av Bureau Veritas.

Vi arbetar hårt och kontinuerligt med CSR och kvalitet. På det sättet strävar vi efter att alltid ligga i framkant när det gäller kundernas krav och förväntningar och vi frångår aldrig vår egen enkla princip om anständighet.

ID® är en av Europas ledande tillverkare av Corporate Wear. Varje dag klär vi Europas företag och evenemang och framhäver våra kunders gemensamma företagsidentitet. Vare sig vi levererar kvalitetslösningar till ett tvätteri eller ett leasingföretag, eller om vi agerar bollplank angående produktutveckling, design och rådgivning, så gör vi det med passion och glädje. Det är en del av vår identitet och historia under mer än tre decennier. Våra rötter finns i Danmark men perspektivet är internationellt. Vi vill leverera Corporate Wear där kvalitet, funktionalitet, design och ansvar kan betraktas som branschens bästa.

Kontakt

ID®
Lægårdvej 138
DK-7500 Holstebro
Tlf. +45 9749 2144
Fax +45 9749 1561
order@id.dk

CVR/VAT No. DK 1627 8874

Executive Management

Vägvisar

ID®   |   Lægårdvej 138   |   DK-7500 Holstebro   |   +45 9749 2144    |   salg@id.dk