Press Me

CSR


CSR kommer inte genom
ord utan genom handlingSR handlar om att ta ansvar för hur man som företag påverkar människor och miljö. I ett nytt samarbete med Bureau Veritas har ID® höjt ribban för när insatsen är tillräckligt bra.

Vårt företag grundades för mer än trettio år sedan. På den tiden talade man inte om CSR, men det stod klart från början att vi skulle vara en leverantör som gör saker på rätt sätt och därmed även ansvarsfullt, oavsett var i världen vi tillverkar våra varor.

Den strategin har gjort oss kända som en av de bästa i branschen när det gäller att leverera hög kvalitet i form av väldesignade produkter som håller länge. Och det fortsätter vi med. Vår erfarenhet visar nämligen att det alltid finns kunder som förstår värdet av kvalitet – och en av dem är just hållbarhet. En bra produkt som håller länge är betydligt mer etisk och miljövänlig än slit-och-släng. Det gör vårt bidrag till hållbarhet mycket konkret och effektfullt, eftersom det alltså är inarbetat
i allt vi gör, varje dag.

Höjer ribban med Bureau Veritas

ID® har uppnått OEKO-TEX® certifiering och vi har varit medlem i BSCI i flera år. Hos ID® arbetar vi dessutom med CSR baserat på de tio principer i FN:s Global Compact som stöder mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption.

Men vi ville tillföra något mer som ytterligare kan höja våra standarder för kvalitet, miljö och etisk hänsyn. Därför påbörjade vi under 2015 ett samarbete med Bureau Veritas. Det har lett till en reviderad version av vår kvalitetsmanual, som även omfattar input från Dansk Teknologisk Institut.

Manualen är inte en avsiktsförklaring utan ett verktyg som nu används. Den är indelad i sju avsnitt med mycket specifika krav för leverantörernas processer och de produkter som de levererar till oss. Till varje avsnitt har det utvecklats detaljerade men överskådliga uppföljningsverktyg som ger vår insats ett markant lyft. Allting med tanke på de människor som ska arbeta inom dessa ramar. För vi var noga med att ge våra samarbetspartner ett användbart verktyg. Ett verktyg som både ställde rimliga krav och var realistiskt att implementera. För i slutändan är det bara de intentioner som omsätts i handling som räknas!

Flere revisioner – bättre dokumentation

Det totala antalet besök från tredjepartsinstanser hos våra partner har mer än fördubblats på bara två år. Det har haft en positiv inverkan på fabrikernas performance och eftersom BSCI anpassar uppföljningsinsatsen efter behovet har den minskat på motsvarande sätt. Vårt samarbete med Bureau Veritas garanterar oss dock att vi fortsatt både underhåller och upprätthåller uppföljningen, så att BSCI Code of Conduct följs. Den nya manualen fungerar i samspel med ett ökat antal revisioner på våra partners fabriker där Bureau Veritas deltar. Det garanterar oss en finmaskig kontroll, bättre uppföljning och mer noggrann och aktuell dokumentation. Dessutom har vi införlivat skärpta krav för användning av vissa kemikalier och renare teknik i tillverkningsprocesserna, det som kallas BAT = Best Available Techniques.

Du kan läsa mer om vår Code of Conduct and certifieringar


ID® är en av Europas ledande tillverkare av Corporate Wear. Varje dag klär vi Europas företag och evenemang och framhäver våra kunders gemensamma företagsidentitet. Vare sig vi levererar kvalitetslösningar till ett tvätteri eller ett leasingföretag, eller om vi agerar bollplank angående produktutveckling, design och rådgivning, så gör vi det med passion och glädje. Det är en del av vår identitet och historia under mer än tre decennier. Våra rötter finns i Danmark men perspektivet är internationellt. Vi vill leverera Corporate Wear där kvalitet, funktionalitet, design och ansvar kan betraktas som branschens bästa.

Kontakt

ID®
Lægårdvej 138
DK-7500 Holstebro
Tlf. +45 9749 2144
Fax +45 9749 1561
order@id.dk

CVR/VAT No. DK 1627 8874

Executive Management

Vägvisar

ID®   |   Lægårdvej 138   |   DK-7500 Holstebro   |   +45 9749 2144    |   salg@id.dk