keyboard_arrow_down

ANSVARLIG TEKSTILPRODUKTION

Ansvarlig tekstilproduktion handler ikke om geografi

VI BESTRÆBER OS PÅ

At arbejde målrettet og løbende med CSR og kvalitet. På den måde bestræber vi os på altid at være på forkant med kundernes krav og forventninger – og fraviger aldrig vores eget enkle princip om ordentlighed.

TRE ÅRTIERS SAMARBEJDE

Vi indledte produktion i bl.a. Bangladesh allerede i 80’erne og har løbende udviklet samarbejdet med vores partnere dér. Den tætte dialog og den gensidige loyalitet har gjort det muligt at gennemføre endda meget høje krav til kvalitet, miljø og arbejdsforhold.


ID® har fra begyndelsen kun produceret på fabrikker, vi selv har besøgt. I 2006 gik vi skridtet videre og etablerede eget kontor i Dhaka, Bangladesh, så vi kan være tilstede hos vores producenter ugentligt. Det giver os et indgående kendskab til fabrikkernes arbejdsforhold og kvalitetsniveau og styrker relationerne til vores partnere.

 

KVALITETSMANUAL

Vores øvrige leverandører arbejder efter nøjagtigt samme anvisninger som vores partnere i Bangladesh. De har også modtaget kvalitetsmanualen og underskrevet kravene i de syv afsnit. Det betyder bl.a., at de sender os inspektionsrapporter, får gennemført BSCI audits og modtager besøg af Bureau Veritas.

Manualen har øje for de mennesker, som skal arbejde indenfor disse rammer. Vi var opmærksomme på at give vores samarbejdspartnere et brugbart værktøj. Et, der både stillede rimelige krav til deres indsats, og var realistisk at implementere. For i sidste ende er det kun de intentioner, som omsættes til handling, der tæller!

 

ID® CODE OF CONDUCT

ID® tager sit ansvar som tøjproducent alvorligt. Derfor har vi formuleret en ”Code
of Conduct”, der stiller klare krav til vores leverandører og samarbejdspartnere. Når
du handler med os, handler du med god samvittighed – og når dine kunder handler
med dig, kan du med sindsro anbefale vores produkter som etisk forsvarlige produkter.
Taget med udgangspunkt i FN’s Global Compact.

 

 

ID® 10 PRINCIPPER

 

 

1. Børnearbejde

ID® vil støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.

Børnearbejde

2. Arbejdstid og hvile

ID® vil overholde gældende nationale love og branchestandarder om arbejdstid, overtid, hvile og helligdage

Arbejdstidoghvile

3. Løn og ansættelsesforhold

ID® vil støtte afskaffelse af diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

Lønogansættelse

4. Jura og love

ID® vil støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskrettigheder.

jura2

5. Forskels-behandling

ID® vil sikre, at der ikke medvirkes til krænkelser af menneske-rettighederne.

Forskelsbehandling

6. Tvangsarbejde

ID® vil støtte afskaffelse af alle former for tvangsarbejde.

 

Tvagsarbejde

7. Anti-korruption

ID® vil modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Antikorruption

8. Arbejdsmiljø

ID® vil sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø og forhindre potentielle ulykker og skader.

Arbejdsmiljø

9. Miljøbelastning

ID® vil støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer og tage initiativ til at fremme større miljæmæssige ansvarlighed 

Miljøbelastning

10. Foreningsfrihed

ID® vil opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkendte retten til kollektiv forhandling.

 

 

Foreningsfrihed

FIND EN FORHANDLER    
Find en ID® forhandler tæt på dig 

 

keyboard_arrow_up